Zprostředkování úvěru

Finanční poradenství, s.r.o. pro vaši společnost může zajistit úvěry krátkodobé se splatností do jednoho roku, střednědobé se splatností 4–5 let a dlouhodobé úvěry se splatností nad 5 let.

Účely úvěrů:

  • Financování podnikatelských záměrů
  • Financování komerčních nemovitostí
  • Financování nákupu předmětů a zařízení

Úrokové sazby mohou být jak fixní, tak variabilní. Výše úrokové sazby a splátkový režim je stanovený pro každý úvěr individuálně.

Typy úvěrů

  • Úvěry pro podnikatele, malé a střední podniky – rychlý úvěr se zjednodušeným schvalovacím procesem
  • Kontokorentní účet
  • Úvěr na pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku
  • Úvěr k profinancování podnikatelských aktivit
  • Úvěr za účelem koupě nemovitosti do vlastnictví, výstavby, rekonstrukce a oprav nemovitosti