Finanční poradenství pro fyzické osoby

Společnost při poskytování služeb finančního poradenství pro fyzické osoby využívá veškeré dostupné možnosti českého finančního trhu, pracuje na základě podrobné analýzy současné situace každého jednotlivého klienta, hodnotí jeho příjmy a potřeby, zpracovává návrhy řešení a doporučení, která by měla směřovat k dosažení finanční nezávislosti.

Máme velký zájem s vámi pracovat dlouhodobě, důležitá je pro nás vaše spokojenost. Poradenský tým společnosti je tvořen odborníky, kteří se finančnímu poradenství věnují již mnoho let, a neustále rozvíjejí své znalosti a dovednosti.

Díky naší úzké spolupráci s finančními institucemi jsme pro vás schopni dohodnout nejrůznější výjimky a zajímavá zvýhodnění. V bance vám poskytnou jen ty nejzákladnější informace, my vám nabízíme podrobnou analýzu vašich možností, osobní konzultaci a vypracování návrhů řešení.

Dokážete si například sami zodpovědět tyto otázky?

Náš finanční poradce vám je pomůže zodpovědět.

  • Je výhodnější splácet úvěr 20 let nebo víc?
  • Které pojištění je nejvýhodnější?
  • Jaký je nejlepší způsob zhodnocení úspor?

Typický postup práce poradce s klientem:

  • Zpracování podrobné analýzy osobní finanční situace dle poskytnutých informací
  • Posouzení veškerých produktů, které využíváte a provedení jejich auditu
  • Společné určení cílů
  • Návrh řešení
  • Vhodnost aplikace jednotlivých produktů pro vaše portfolio
  • Navázání dlouhodobé spolupráce