Životní pojištění

Životní pojištění je jedním ze základních stavebních kamenů ochrany vlastní osoby i našich blízkých, proto bychom jeho podmínkám a rozsahu měli věnovat značnou pozornost. Finanční poradenství, s.r.o. spolupracuje se všemi významnými životními pojišťovnami, které působí na českém pojišťovacím trhu. Klademe maximální důraz na bezpečnost a dobré zhodnocení pravidelně vkládaných finančních prostředků.

Životní pojištění je produkt primárně určený pro pojištění rizik a ne pro zhodnocení prostředků. Pojistky proto navrhujeme klientům tak, aby finančně zajistili je samotné i jejich blízké pro případ vážných onemocnění či úrazů. Investice ale řešíme prostřednictvím produktů, které jsou k tomu určené.

Naše spolupráce neznamená uzavřít jednu životní smlouvu do 60 let nebo déle, ale znamená zpracování promyšlené strategie s kombinací jednotlivých možností, které současný trh s životním pojištěním nabízí. Je to celoživotní investice, nechte nás, ať vám připravíme zajímavé návrhy a řekneme vám to důležité, co potřebujete vědět. Bude to lepší, než když životní pojištění uzavřete náhodně a bez důkladného rozmyšlení. Životní pojištění je fenomén, který vám přinese peníze v momentě, kdy je budete nejvíce potřebovat. Poradce zohlední vaše specifické potřeby a z široké nabídky pojišťoven vybere pojistné krytí dle individuálních potřeb. Velká variabilita pojistných produktů zajistí kvalitní krytí rizik a standardní zhodnocení vložených prostředků. Pomůže vám sestavit pojistný produkt tak, abyste mohli využít současné daňové úlevy.

Společnost Finanční poradenství,s.r.o. spolupracuje se všemi významnými pojišťovnami působícími v České republice.

Více o životním pojištění